Walne Zebranie Oddziału

Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii serdecznie zaprasza członków zwyczajnych i honorowych na Walne Zebranie Oddziału, które odbędzie się dnia 28 marca 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 18.30 (drugi termin 18.45) w siedzibie Oddziału przy ul. Górników 27-29

Porządek obrad:

– Powitanie i otwarcie zebrania.
– Wybór przewodniczącego zebrania i protokolantów, zatwierdzenie porządku obrad.
– Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania.
– Wybory Komisji Mandatowej i Wnioskowej.
– Sprawozdanie z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
– Dyskusja nad sprawozdaniami, sprawa udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
– Wybory Władz Oddziału.
– Wybory delegatów na Krajowy Walny Zjazd Delegatów.
– Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwał Zwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału.
– Wolne wnioski — zamknięcie Zebrania.

Zaproszenie to jest zarazem MANDATEM dla P.T. Członków Oddziału Krakowskiego i uprawnia do uczestnictwa w wyborach. Gorąco prosimy o uczestnictwo w Zebraniu i wyborach i liczymy na punktualne przybycie. Prosimy także o potwierdzenie otrzymania maila.

Prezes Oddziału Krakowskiego – Agnieszka Nowak
Sekretarz Zarządu – Andrzej Boroń