galaktyki

Śledzenie gazu w odległych galaktykach

Gwiazdy tworzą się w galaktykach https://pl.wikipedia.org/wiki/Galaktyka bliskich i dalekich, napędzane przez masywne obłoki gazu. Co tlenek węgla – dobrze znany, ale niebezpieczny gaz na Ziemi – może nam powiedzieć o […]

Wędrujące czarne dziury

Uważa się, że każda masywna galaktyka posiada w swoim centrum supermasywną czarną dziurę (SMBH). Jej masa jest skorelowana z masą wewnętrznych obszarów jej gospodarza (a także z pewnymi innymi właściwościami), […]