tlenek węgla

Śledzenie gazu w odległych galaktykach

Gwiazdy tworzą się w galaktykach https://pl.wikipedia.org/wiki/Galaktyka bliskich i dalekich, napędzane przez masywne obłoki gazu. Co tlenek węgla – dobrze znany, ale niebezpieczny gaz na Ziemi – może nam powiedzieć o […]