zderzenia gwiazd neutronowych

Kopalnia złota kolizji gwiazd neutronowych

Międzynarodowy zespół naukowców po raz pierwszy modeluje jednocześnie różne sygnały eksplozji kilonowej. Gwiazdy neutronowe powstają jako końcowy produkt grawitacyjnego zapadnięcia masywnych gwiazd, gromadząc dużą część ich pierwotnej masy w super […]